Een gedetailleerde bedrijfswaardering is onontbeerlijk in geval van een bedrijfsoverdracht, in welke vorm dan ook. Het doel van een bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde. Bij een bedrijfswaardering draait het om de vraag: welke toekomstige opbrengsten kunnen er worden verkregen uit het huidige bezit. Dat is de verdiencapaciteit van de onderneming en dus één van de belangrijkste indicatoren voor een waardebepaling. Kort gezegd: het gaat om toekomstverwachtingen. Maar toekomstige geldstromen zijn onzeker. Hoe onzekerder de toekomstige geldstoom, hoe minder waarde eraan wordt toegekend, en dus wordt de waarde lager.

Maar wat bepaald nu de economische waarde?

  • De te verwachten toekomstige geldstromen (vrije cashflows)
  • Tijdstip wanneer deze toekomstige geldstromen zich voordoen
  • Inschatting van het risico wat hieraan verbonden is

Er zijn verschillende waarderingsmethoden welke in de praktijk gebruikt worden. De zgn. discounted cash flow (DCF) methode is de meest accurate en tevens algemeen geaccepteerde methode. Bij deze methode van waardebepaling worden de toekomstige verwachte vrij cash flows als basis genomen. De elementen tijd, geld en risico worden benoemd en meegenomen als wegingsfactor in de uiteindelijke waardebepaling van de transactie.

Maar laten we even eerlijk zijn. Dé enige en juiste waarde van een bedrijf bestaat niet. Bij iedere waardering zullen er subjectieve elementen bestaan een invloed hebben. Voor ieder persoon (koper of verkoper) kan “waarde” een verschillende betekenis hebben, afhankelijk van de context of situatie waarin hij/zij verkeert.