Een Management Buy Out (MBO) kan het beste worden gedefinieerd als een vorm van een overname, waarbij een deel of het gehele zittende management en/of medewerkers van de onderneming, de aandelen verwerft door uitkoop van de bestaande aandeelhouders. Ook het overdragen van het bedrijf aan één of meerdere leden van de volgende generatie in de familie wordt als een MBO gezien.

Kenmerkend voor een MBO is dat de beoogde nieuwe aandeelhouders al ruime ervaring met de onderneming hebben. Bij familieoverdracht zijn de beoogde opvolgers ook nog eens als het ware met het bedrijf opgegroeid. Binnen de familie wordt immers vaak over het bedrijf gesproken.

Gezien de kennis van de onderneming en ervaring binnen de onderneming hebben de nieuwe aandeelhouders vaak een goed inzicht in de organisatie. Zij hebben vaak zeer uitgebreide kennis van de medewerkers, de klanten en toeleveranciers. En bovenal zijn zij bekend met de bedrijfsprocessen. Hierdoor kan de onderneming relatief eenvoudig worden voortgezet na een overdracht vanuit de oude aandeelhouder.

Vanuit de onderneming kan een MBO verschillende motieven hebben:

  • Bepaalde concernonderdelen die niet langer tot de corebusiness activiteiten behoren worden verkocht aan het management
  • Gebrek aan goede opvolger
  • Voorkomen van liquiditeitsproblemen van perspectief volle bedrijven door de minder presterende bedrijfsonderdelen te verkopen
  • Voorkomen van een “management-walk out”