De behoeft aan externe bedrijfsfinanciering kan binnen uw bedrijf ontstaan door sterke autonome groei, een geplande bedrijfsovername of door een investeringsplan. Financiering voor één van deze processen is maatwerk. Nl Corporate Finance kan u adviseren inzake de samenstelling van de optimale financieringsmix (eigen en vreemd vermogen). Met ons netwerk van financiers kunnen wij de ondernemer helpen ter verkrijging van de benodigde financiering.

Natuurlijk heeft de opdrachtgever op voorhand al onderzocht wat zijn mogelijkheden zijn op financieel gebied. Daarvoor hebben al enige (voor)gesprekken met potentiële financiers plaatsgehad. In deze fase van het overnameproces dient de financiering ook daadwerkelijk definitief zeker gesteld worden.

De financier zal u ongetwijfeld de volgende vragen stellen:

  • Waarvoor en hoeveel geld is er nodig?
  • Hoeveel risico wil de verschaffer van het kapitaal lopen?
  • Hoeveel geld en/of zekerheden steekt u er zelf in?
  • Verstrekt de verkopende partij een achtergestelde lening?
  • Is uw onderneming een start-up of volwassen bedrijf?
  • Is er onderzocht of er subsidie is ter verkrijgen?

En dan is er de laatste jaren nogal wat veranderd op bancair/financieel gebied. Er zijn velen nieuwe aanbieders van kapitaal bijgekomen met allerlei nieuwe financieringsvormen. Tegenwoordig is NL Corporate Finance nogal eens betrokken bij zgn. trajecten met cofinanciering. Bij cofinanciering worden verschillende financieringsvormen gestapeld. Zo wordt bv. fondsen aangetrokken van banken, regionale overheden, kredietunies, investeerders en crowdfunders.