Een Management Buy In (MBI) kan het beste worden gedefinieerd als een verwerving van (een deel van) een onderneming door een manager(s) van buiten de onderneming. Veelal gecombineerd met het verstrekken van risicokapitaal. De nieuwe (mede) eigenaren nemen vervolgens zelf geheel of gedeeltelijk de leiding over de onderneming.

Waarom een Management Buy In?

Een MBI kan voorkomen uit persoonlijke motieven van de MBI kandidaat. Bijvoorbeeld omdat het in eerste instantie niet mogelijk is om de onderneming voor 100% in één keer over te nemen.

Vanuit de onderneming kan een MBI wenselijk zijn als oplossing voor problemen die samenhangen met:

  • Gebrek aan goede opvolger
  • Noodzaak tot drastisch ingrijpen via een “turn around”
  • Sterke groei welke het zittend management te boven gaat

Het wordt nogal eens bedongen door een MBI kandidaat dat er tevens een earn-out regeling wordt bedongen. Dit behelst een geleidelijke aandelenverwerving en betaling van de overnamesom. De betaling van een deel van de koopprijs wordt uitgesteld. De hoogte van de overnamesom wordt afhankelijk gemaakt van het behalen van specifieke toekomstige (omzet/winst) prestaties. Dit is niet zonder gevaar voor de verkoper die een deel van de overnamesom afhankelijk maakt van de prestatie van het bedrijf waarop hij een beperkte invloed heeft.